Zerówka w Modern Academy 
to przyjazna atmosfera,  zajęcia artystyczne i edukacja językowa… 

 

Modern Academy to kreatywne myślenie, intelektualna zabawa, nauka samodzielności i edukacja, która wyposaża w umiejętności uczenia się i przystosowywania się do dynamicznie zmieniającego się otoczenia. Tak, by życie przeżyć w sposób ciekawy i wartościowy, aktywny i niefrustrujący.

Modern Academy, to wczesne kształtowanie kompetencji w zakresie języków obcych, codzienne obcowanie z językiem angielskim już w Zerówce. To kształcenie językowe realizowane, nie tylko w ramach klasycznych zajęć lekcyjnych, ale także w formie warsztatów, gier i zabaw czy podczas posiłków.

W Modern Academy już oddziały przedszkolne mają dostęp do nowoczesnych technologii, dzięki czemu maluchy z przyjemnością zdobywają wiedzę i przygotowują się do łagodnego wejścia na poziom edukacji szkolnej.

Modern Academy zapewnia płynne przejście z okresu przedszkolnego do świata ucznia. Sprzyjają temu warunki nauczania, niewielkie grupy oraz koncepcja kształcenia oparta na doświadczaniu. Dominującą formą nauczania w naszej szkole są ćwiczenia, warsztaty, gry i zabawy oraz liczne wycieczki poza szkołę. Pozwala to na szeroką eksplorację świata i jego zawiłości przez samych uczniów. 

Nauczyciele Modern Academy odpowiadając na indywidualne potrzeby rozwojowe i poznawcze oraz zainteresowania swych wychowanków, zgodnie z teorią Lwa Wygotskiego dotyczącej sfery najbliższego rozwoju, zachęcają dzieci do aktywnego badania świata stwarzając stymulujące sytuacje edukacyjne, eksperymenty i doświadczenia. Dzięki temu mają one możliwość rozwijania samodzielności w uczeniu się. W ten sposób wspomagamy rozwijanie autonomii w procesie uczenia się, która jest warunkiem koniecznym dla odnoszenia sukcesów szkolnych oraz uczenia się przez całe życie.

Edukacja przez zabawę, to:

• edukacja humanistyczna – poznawanie alfabetu, elementy historii i klutury,  czytanie bajek
• edukacja lingwistyczna – codziennie odbywają się zajęcia z języka angielskiego;
• edukacja matematyczna – nauka cyfr, działania na bryłach i figurach geometrycznych , rozwijanie wyobraźni przestrzennej i logicznego myślenia;
• edukacja  muzyczna – rytmika, nauka piosenek i poznawanie świata muzyki;
• edukacja  artystyczna – warsztaty i projekty plastyczne. Dzieci nie tylko rysują i malują, ale samodzielnie tworzą niezwykłe prace rozmaitymi technikami.
• edukacja przyrodniczo-ekologiczna – dzieci poznają otaczające je środowisko przez bezpośredni kontakt z przyrodą, spacery i wycieczki;
• edukacja sportowa – gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korekcyjnymi, gry i zabawy ruchowe, zajęcia plenerowe
• edukacja społeczna – zabawy kształtujące inteligencję emocjonalną, umiejętność pracy w grupie, samodzielność,
• edukacja zdrowotna –  liczne pogadanki ze specjalistami służby zdrowia
• przygotowanie do szkoły – realizując podstawę programową wychowania przedszkolnego, wykorzystujemy elementy Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz. Metoda ta ma na celu ćwiczenie sprawności manualnych, przygotowanie ręki dziecka poprzez kreślenie wzorów litero-podobnych, rozwijanie koordynacji oko-ręka, a także koordynacji ruchowo-wzrokowej. Ćwiczenia te wszechstronnie przygotowują dzieci do podjęcia nauki szkolnej.

Bogaty wachlarz zajęć dodatkowych rozwijających umiejętności i wspomagających rozwój gwarantują atrakcyjność programu dla każdego dziecka.


Szkoła nie musi oznaczać końca dzieciństwa!  Modern Academy zapewnia łagodne wejście w rolę ucznia. 

Modern Academy,  to efekt pracy całej kadry pedagogicznej nad stworzeniem tak przyjaznej atmosfery, aby szkoła była miejscem, do którego uczeń będzie przychodził z przyjemnością - to szkoła, którą pokocha każdy uczeń.

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.