kadra dydaktyczna

Dane dotyczące kwalifikacji dyrektora i pracowników pedagogicznych przewidzianych do zatrudnienia w szkole:

Dyrektor Szkoły - mgr Dorota Dąbrowska, filologia polska, specjalność nauczycielska.

Zastępca Dyrektora – mgr Jacek Dąbrowski, filologia angielska UMK 1997, lic. w zakresie nauczania języka angielskiego, Kolegium Języków Obcych UAM, Poznań 1995.

 

nauczyciel przedmiot kwalifikacje
Chrapkowska Joanna przyroda,
biologia

Magister biologii - specjalność biologia środowiskowa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kwalifikacje pedagogiczne uzyskane w Studium Pedagogicznym UMK. Ukończony kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli przedmiotu Przyroda. Od kilku lat pracuje z dziećmi i młodzieżą prowadząc zajęcia i warsztaty biologiczne.


Dajerling Dominik religia

Magister teologii o specjalności katechetyczno-pastoralnej, absolwent UMK w Toruniu; absolwent Studiów Podyplomowych z zakresu Informatyki i technologii informacyjnej w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Nauczyciel mianowany, Zainteresowania: podróże rowerowe i sport.


Dąbrowska Dorota język polski / edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

magister filologii polskiej, specjalność nauczycielska (UMK w Toruniu); absolwentka Studiów Podyplomowych Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, UMK Toruń; absolwentka Studiów Podyplomowych Public Relations, Zarządzania Finansami i Marketingu, Executive MBA; certyfikowany PM. Wykładowca akademicki, trener biznesu w zakresie: komunikacji społecznej, budowania zespołów, autoprezentacji i wystąpień publicznych, redagowania pism. Autorka programów i materiałów szkoleniowych z zakresu komunikacji i zarządzania projektami. Wieloletni redaktor Rocznika Informacyjnego WSB w Toruniu. Pasjonatka nauczania warsztatowego, metodyki zabawy i nauczania przez doświadczanie.


Dąbrowski Jacek język angielski

magister filologii angielskiej UMK 1997; licencjat w zakresie nauczania języka angielskiego Kolegium Języków Obcych UAM w Poznaniu 1995;

[więcej]

tłumacz przysięgły języka angielskiego; wieloletni nauczyciel, lektor, wykładowca języka angielskiego w szkołach policealnych Towarzystwa Edukacji Bankowej SA,  III LO w Toruniu oraz kursach specjalistycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych;


Dąbrowski Jarosław historia

z wykształcenia i zamiłowania historyk. Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu a ponadto Studium Pedagogiczne na Wydziale Nauk Pedagogicznych tejże uczelni.Zdobył doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w szkołach jak również w świetlicach, instytucjach pozarządowych prowadząc zajęcia, pogadanki historyczne a ponadto organizował dla podopiecznych wyprawy terenowe. Współpracował z Agencjami Widowisk Historycznych przeprowadzając w szkołach "żywe lekcje historii" na terenie całej Polski. Od wielu lat pracuje jako przewodnik po Toruniu oraz Twierdzy Toruń Fort IV. Jest rycerzem Chorągwi Zaciężnej Ziemi Kujawskiej, bierze udział w turniejach, rekonstrukcjach bitew i widowiskach historycznych. Zdobyte doświadczenie wykorzystuje do przygotowywania oraz prowadzenia ciekawych i interesujących zajęć lekcji historii. Praca w szkole daje mu wiele satysfakcji gdyż łączy zainteresowanie historią z chęcią propagowania jej wśród młodych ludzi. Pasjonuje się wędkarstwem, survivalem oraz literaturą.


Fojutowska Magdalena wychowanie przedszkolne / logopeda / wychowawca świetlicy

Magister pedagogiki - specjalność logopedia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz licencjat na kierunku pedagogika specjalna - specjalność resocjalizacja. Absolwentka Studiów Podyplomowych Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, UMK Toruń.


Giza-Barczykowska Dorota chemia

Magister chemii - specjalność chemia środowiska i bioanalityki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończone kwalifikacje pedagogiczne w studium pedagogicznym UMK w Toruniu. Od lat prowadzi warsztaty z dziećmi w różnym wieku. Prowadząc zajęcia stara się uczyć przez zabawę, doświadczenia na chemii to jej drugie imię. Zainteresowania: podróże małe i duże, sport, dietetyka, eksperymentowanie w różnych dziedzinach.


Goc Przemysław wychowanie fizyczne

Licencjat Wychowania Fizycznego Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku - specjalność nauczycielska, specjalność dodatkowa - gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna i odnowa biologiczna. Trener piłki nożnej z licencją "UEFA B" uprawniającą do prowadzenia zespołów młodzieżowych we wszystkich kategoriach wiekowych; na co dzień prowadzi treningi w akademii piłkarskiej "Młodzieżowa Akademia Footballu" w Toruniu ( Akademia TKP Elana Toruń ).  Od 2016 roku uczestniczy w projekcie "PRZEDSZKOLA ELANY" - trener prowadzący zajęcia z piłki nożnej, mobilnie w toruńskich przedszkolach z najmłodszymi adeptami piłki nożnej.


Grudzińska Ewa technika,
plastyka
nauczyciel dyplomowany, mgr sztuki - absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych UMK Toruń, kierunek artystyczno-pedagogiczny w zakresie plastyki intermedialnej i wychowania plastycznego oraz studiów podyplomowych w zakresie Techniki.

Jasieniecka Kornelia edukacja przedszkolna / wychowawca świetlicy

Absolwentka pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz pedagogiki specjalnej. Już jako dziecko wiedziała, że chce zostać nauczycielką. Jej pasją są motocykle. Stara się ciągle rozwijać zawodowo i prywatnie. W wolnej chwili lubi obejrzeć dobry film lub pójść na rower, rolki czy basen. Spontaniczna, wesoła, z pozytywnym nastawieniem do świata. Uważa, że warto jest wspierać dzieci w rozwoju samodzielności już od najmłodszych lat. Dzięki pracy z dziećmi łączy swoje zainteresowania oraz umiejętności spełniając tym samym swoje marzenia.


Kaczmarek Anna fizyka

fizyk, matematyk, tyflopedagog, socjoterapeutka, nauczyciel dyplomowany z wieloletnim doświadczeniem. Jako nauczyciel w nauce dostrzega z uczniami wszystkie jej wartości, jako socjoterapeutka w nauczaniu dostrzega uczniów i stara się widzieć więcej niż tylko ich twarze. Pięciokrotnie wyróżniona nagrodą Dyrektora Szkoły oraz Nagrodą Prezydenta Miasta Torunia.


Kaliński Kamil geografia

Magister geografii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada kwalifikacje pedagogiczne. Jest autorem tematów, map i scenariuszy lekcji geografii w ramach platformy epodreczniki.pl. Współpracuje naukowo z Katedrą Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu na Wydziale Nauk o Ziemi UMK. Jest autorem i współautorem kilku artykułów naukowych, a także kilkunastu wystąpień oraz posterów na konferencjach krajowych i międzynarodowych z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej. Od kilku lat angażuje się w organizację konkursów geograficznych dla uczniów szkół średnich przeprowadzanych przez wykładowców Wydziału Nauk o Ziemi UMK. Jest pasjonatem stosowania metod aktywizujących oraz wykorzystywania technologii informacyjnych w nauczaniu swojego przedmiotu.


Kamińska Iwona nauczanie wczesnoszkolne

magister pedagogiki, specjalność nauczanie zintegrowane; Studia Podyplomowe Logopedia;


Kapche Jessica język angielski dodatkowy native speaker języka angielskiego

Kłosiewicz Zygfryd zajęcia komputerowe

mgr matematyki; nauczyciel dyplomowany; doświadczenie w nauczaniu przedmiotów informatycznych oraz matematyki w zakresie szkoły podstawowej, liceum i szkoły wyższej;

[więcej]

opiekun laureatów  konkursów matematycznych - Kangurek oraz Ligii Zadaniowej;


Kurek Aneta język francuski,
plastyka,
technika

Posiadany tytuł: magister. Nauczyciel języka francuskiego w szkole podstawowej oraz lektor w Stowarzyszeniu Alliance Française. Animatorka językowych warsztatów ekologicznych i cywilizacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz kreatywnych warsztatów języka francuskiego. Studiowała język francuski w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych oraz filologię romańską na UMK o specjalności nauczycielskiej. Studia i staż na zagranicznych uczelniach w Université Aix-Marseille oraz w Université Blaise-Pascal w Clermont-Ferrand. Absolwentka studiów podyplomowych z nauczania plastyki i techniki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Działa w Stowarzyszeniu Nauczycieli Języka Francuskiego PROF-EUROPE. Zainteresowania: metodyka nauczania języków obcych. Zwolenniczka kreatywnego nauczania metodą warsztatową poprzez ruch i działanie. Uczestniczka licznych warsztatów metodycznych dla nauczycieli języka francuskiego w zakresie aktywizacji językowej uczniów. Poza godzinami pracy pracuje jako tłumacz- wolontariusz w Stowarzyszeniu Ruch MAITRI.


Katra Anna matematyka Magister matematyki, specjalność nauczanie matematyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Licencjat z tego samego kierunku (UMK w Toruniu). Zainteresowania: behawiorystyka i dietetyka kotów.

Nalaskowska Agnieszka edukacja wczesnoszkolna / wychowanie przedszkolne / pedagog

Nauczyciel wychowawca grupy przedszkolnej - pedagog - terapeuta. Nauczyciel mianowany, absolwentka studiów magisterskich Wydziału Pedagogiki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu o specjalności pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, a ponadto absolwentka  Podyplomowego Studium Edukacji Dorosłych w Toruniu, Podyplomowych Studiów Edukacji Przedszkolnej na UMK, Podyplomowych Studiów Pedagogiki Korekcyjno – Kompensacyjnej na UMK w Toruniu oraz  Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia. Zdobyła dzięki temu specjalistyczne kwalifikacje do pracy pedagogicznej zarówno z dorosłymi, jak  i  z dziećmi wykazującymi specjalne potrzeby edukacyjne. Specjalizuje się w terapii indywidualnej dzieci, pomagając im w harmonijnym rozwoju psychomotorycznym i emocjonalnym. W swojej pracy wykorzystuje Metodę Dobrego Startu, Metodę Ruchu Rozwijającego, elementy terapii polisensorycznej, Metodę Wzmocnień Pozytywnych oraz elementy rytmizacji i muzykoterapii.

[więcej]

Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu edukacji, min. Radzenie sobie z trudnym zachowaniem uczniów,  Oswoić nadpobudliwość – praca z dzieckiem nadpobudliwym, Efektywna komunikacja w przedszkolu, Roztańczone, rozśpiewane, rozbawione przedszkole, Prawo dla nauczycieli, Ruch – muzyka. Dla każdego coś miłego.


Sikorowska Wioleta świetlica,
plastyka,
wychowanie przedszkolne,
edukacja wczesnoszkolna

Magister pedagogiki resocjalizacyjnej w WSP TWP, w Warszawie oraz licencjat na kierunku pedagogika społeczna- specjalność opiekuńczo- wychowawcza w PWSZ, w Białej Podlaskiej. Posiada kurs kwalifikacyjny: Sztuka,który został uzyskany, w CKK, w Bydgoszczy. Absolwentka studiów podyplomowych- pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w WSNoZ, w Toruniu. Zainteresowania: kulinaria ( głównie pieczenie ciast i ciasteczek) i sport ( jazda na rolkach, trikkku i rowerze).


Stein Ewa język angielski

Absolwent Kolegium Języków Obcych - język angielski i UMK - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Nauczyciel z doświadczeniem w pracy z dziećmi w różnym wieku. Zamiłowanie do języka angielskiego przejawia się zarówno w nauczaniu jak i tłumaczeniach (min. wolontariat TED Talks). Licencjonowany instruktor hatha jogi.


Tokarska Katarzyna język polski mgr filologii polskiej UMK, specjalność nauczycielska, specjalizacja krytycznoliteracka, ukończone studia podyplomowe Nauczanie Języka Polskiego jako Obcego, UMK – nauczyciel i lektor języka polskiego z bogatym doświadczeniem zawodowym i wielką pasją do nauczania, chce przekazywać młodym ludziom nie tylko wiedzę na temat gramatyki języka polskiego, ale także polskiej kultury i tożsamości. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu amatorskich grup teatralnych.

Witczak Małgorzata edukacja wczesnoszkolna

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z 12 letnim stażem pracy z dziećmi. Terapeuta zajęciowy, absolwentka pedagogiki i studentka studiów podyplomowych logopedii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła wiele warsztatów umuzykalniających. Dwie pasje - muzyka i teatr - wzbogacają jej warsztat dydaktyczno - wychowawczy.


Zalewska Małgorzata etyka,
wychowanie do życia w rodzinie

 
 

Pracownicy pedagogiczni - kadra uzupełniająca:

 
 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.