Rekrutacja

GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO

 • gwarantujemy, że przez pierwszy etap  nauki dziecka w naszej szkole (klasy I - III) czesne nie ulegnie zmianie; z chwilą podpisania umowy o przeprowadzenie procesu kształcenia otrzymujecie Państwo gwarancję stałego czesnego;

Łagodny start

Modern Academy zapewnia łagodne przejście z okresu przedszkolnego do świata ucznia. Sprzyjają temu przyjazne warunki nauczania, niewielkie grupy oraz koncepcja kształcenia oparta na doświadczaniu. Dominującą formą nauczania w naszej szkole są ćwiczenia, warsztaty, gry i zabawy oraz liczne wycieczki poza szkołę. Pozwala to na szeroką eksplorację świata i jego zawiłości przez samych uczniów.  Bogaty wachlarz zajęć dodatkowych rozwijających umiejętności i wspomagających rozwój gwarantują atrakcyjność programu dla każdego dziecka. Szkoła nie musi oznaczać końca dzieciństwa!  Modern Academy zapewnia łagodne wejście w rolę ucznia. 

Zajęcia adaptacyjne "Poznajmy się"

Drodzy Rodzice!

Dla dziecka światem bezpiecznym jest świat, który już zna. Pierwsze tygodnie w szkole bywają trudne – zarówno dla dzieci, jak i ich Rodziców. Jest to czas zmian, które niekiedy wiążą się z silnymi emocjami.

Decydując się na zapisanie dziecka do szkoły, być może zadajecie sobie Państwo pytania:
- Czy wybraliśmy odpowiednią szkołę?
- Jak ułatwić dziecku pierwsze dni w szkole?
- Jak poradzić sobie z adaptacją dziecka w nowym środowisku?

Dlatego wszystkie dzieci zapisane do klas pierwszych i „zerowych” zapraszamy na organizowane przez nas zajęcia adaptacyjne „POZNAJMY SIĘ”, które odbywają się w ostatnim tygodniu wakacji.

Głównym celem proponowanych zajęć jest przygotowanie Waszych pociech na powitanie szkoły, by czuły się w niej pewnie i bezpiecznie. Dzieci poznają nowych kolegów i koleżanki, nauczycieli oraz całe szkolne otoczenie. Jest to też dobra okazja do poznania przyjętych przez szkołę metod  nauczania i systemu pracy. Odpowiemy też na wiele ważnych pytań, tak by dzieci i ich Rodzice czuli się przygotowani do kolejnych dni pobytu dziecka w Szkole i rozpoczęcia kolejnego etapu edukacji.

Zajęcia adaptacyjne będą odbywać się na terenie naszej placówki, w godzinach od 9.00 do 15.00.

Kiedy zapisać dziecko ?

 • zapisy do Modern Academy trwają przez cały rok do momentu wyczerpania miejsc.
 • w trakcie roku szkolnego trwa także rekrutacja uzupełniająca (jeśli są wolne miejsca w klasie).

Zasady Rekrutacji

 • zapisy są przyjmowane na podstawie Karty zgłoszenia(plik pdf plik docx) złożonej osobiście w sekretariacie szkoły, przesłanej pocztą lub mailem. Księgę przyjęć prowadzi sekretariat Szkoły mieszczący się w Toruniu, przy ul. Skłodowskiej-Curie 67.
 • przyjęcie dziecka do Szkoły następuje na podstawie cywilnoprawnej umowy o naukę zawieranej miedzy rodzicami (opiekunami), a dyrektorem Szkoły. 
 • dyrektor może nie przyjąć ucznia do szkoły, jeśli szkoła nie jest w stanie zapewnić odpowiednich warunków nauczania i wychowania
 • szkoła nie posiada swojego rejonu szkolnego i przyjmuje uczniów, których rodzice godzą się na odpłatne nauczanie.
 • w chwili obecnej szkoła nie tworzy klas integracyjnych, do których uczęszczają uczniowie z poważnymi problemami zdrowotnymi oraz ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Wielkość klas:

Modern Academy przyjmuje dzieci cztero-, pięcio- i sześcioletnie do klas "0" oraz sześcio- i siedmioletnie do klas pierwszych:

 • klasa może liczyć do 18 dzieci;
 • w przypadku braku miejsc można zapisać dziecko na listę rezerwową. Osoby z listy rezerwowej przyjmowane będą w razie zwolnienia się miejsca w wybranej klasie;

Warunki kwalifikacji:

 • złożenie Karty Zgłoszenia Dziecka do Modern Academy - Prywatnej Szkoły Podstawowej Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych;
 • wpłata wpisowego;
 • rozmowa wstępna z Dzieckiem i Rodzicami;
 • pozytywna opinia zespołu kwalifikacyjnego powołanego przez Dyrektora Szkoły;
 • złożenie kompletu wymaganych dokumentów;
 

Wymagane dokumenty:

 • Karta Zgłoszenia Dziecka (kompletnie i rzetelnie wypełniona);
 • kopia aktu urodzenia;
 • świadectwo ukończenia przygotowania przedszkolnego (w przypadku dzieci, które uczestniczyły w przygotowaniu   przedszkolnym);
 • opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej dotycząca psychofizycznej dojrzałości do podjęcia nauki w szkole podstawowej (w przypadku dzieci 6-letnich, które nie ukończyły przygotowania przedszkolnego);

Spotkania informacyjne

Jeżeli chcielibyście Państwo poznać wiecej szczegółów, zadać pytania – zapraszamy na spotkanie informacyjne. Prosimy o telefon lub mail, aby uzgodnić dogodną dla Państwa datę spotkania.

Wpisowe

To jednorazowa wpłata dla nowoprzyjmowanych uczniów w wysokości:

- klasa "0" 600 zł

- klasa pierwsza 800 zł

Numer rachunku bankowego, na które należy dokonać wpłaty:

Alior Bank, numer rachunku:  71 2490 0005 0000 4530 9139 8897 

 

(w tytule wpłaty proszę podać: imię i nazwisko kandydata wraz z dopiskiem "wpisowe")

W przypadku nieprzyjęcia dziecka do Szkoły z powodu negatywnej opinii zespołu kwalifikacyjnego, wpisowe zostaje zwrócone, po potrąceniu kwoty 150 zł. Wpisowe nie jest zwracane, jeśli z nauki dziecka w Szkole zrezygnowali Rodzice/Opiekunowie.

 

KONTAKT

 

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.