kadra dydaktyczna

Dane dotyczące kwalifikacji dyrektora i pracowników pedagogicznych przewidzianych do zatrudnienia w szkole:

Dyrektor Szkoły - mgr Dorota Dąbrowska, filologia polska, specjalność nauczycielska.

Zastępca Dyrektora – mgr Jacek Dąbrowski, filologia angielska UMK 1997, lic. w zakresie nauczania języka angielskiego, Kolegium Języków Obcych UAM, Poznań 1995.

 

nauczyciel przedmiot kwalifikacje
Chrapkowska Joanna przyroda

Magister biologii - specjalność biologia środowiskowa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kwalifikacje pedagogiczne uzyskane w Studium Pedagogicznym UMK. Ukończony kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli przedmiotu Przyroda. Od kilku lat pracuje z dziećmi i młodzieżą prowadząc zajęcia i warsztaty biologiczne.


Chudzik Violetta język angielski

Absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu z doświadczeniem w nauczaniu języka angielskiego różnych grup wiekowych. Magister UMK w Toruniu. Największą jednak radość i satysfakcję czerpie z pracy z dziećmi. Nieustannie poszerza swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w wielu kursach, szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach metodycznych. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Miłośniczka i propagatorka aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu, najchętniej na wycieczkach rowerowych lub pieszych wędrówkach. Jest osobą energiczną, żywiołową a swój entuzjazm podczas zajęć stara się jak najlepiej wykorzystać zarażając pasją do języka angielskiego.


Cwalińska Alicja Język francuski

Nauczyciel języka francuskiego ze stopniem nauczyciela kontraktowego. Ukończyła studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika oraz Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu na kierunku filologia romańska. Udziela się w Stowarzyszeniu Nauczycieli Języka Francuskiego PROF - EUROPE. Uwielbia twórczą pracę z dziećmi, piosenki francuskie z których dzieci moją uczyć się francuskiego i stosowanie metody Total Physical Response (reagowanie całym ciałem). Ma szerokie doświadczenie w nauczaniu nie tylko z dziećmi, ale także z osobami dorosłymi oraz starszymi. Spod swoich skrzydeł wypuściła również wielu laureatów i finalistów konkursów z języka francuskiego. Poza francuskim zakochana w psychologii i archiwistyce z których również ukończyła studia wyższe. Uważa, że jedynym ograniczeniem dziecka jest jego wyobraźnia.


Dajerling Dominik religia

Magister teologii o specjalności katechetyczno-pastoralnej, absolwent UMK w Toruniu; absolwent Studiów Podyplomowych z zakresu Informatyki i technologii informacyjnej w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Nauczyciel mianowany, Zainteresowania: podróże rowerowe i sport.


Dąbrowska Dorota język polski / edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

magister filologii polskiej, specjalność nauczycielska (UMK w Toruniu); absolwentka Studiów Podyplomowych Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, UMK Toruń; absolwentka Studiów Podyplomowych Public Relations, Zarządzania Finansami i Marketingu, Executive MBA; certyfikowany PM. Wykładowca akademicki, trener biznesu w zakresie: komunikacji społecznej, budowania zespołów, autoprezentacji i wystąpień publicznych, redagowania pism. Autorka programów i materiałów szkoleniowych z zakresu komunikacji i zarządzania projektami. Wieloletni redaktor Rocznika Informacyjnego WSB w Toruniu. Pasjonatka nauczania warsztatowego, metodyki zabawy i nauczania przez doświadczanie.


Dąbrowski Jacek język angielski

magister filologii angielskiej UMK 1997; licencjat w zakresie nauczania języka angielskiego Kolegium Języków Obcych UAM w Poznaniu 1995;

[więcej]

tłumacz przysięgły języka angielskiego; wieloletni nauczyciel, lektor, wykładowca języka angielskiego w szkołach policealnych Towarzystwa Edukacji Bankowej SA,  III LO w Toruniu oraz kursach specjalistycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych;


Diez Galan Ramon język hiszpański

Native języka hiszpańskiego. Od kilku lat prowadzi zajęcia z grupami dzieci i dorosłych j w toruńskich szkołach językowych. Aktor w programie edukacyjnym języka hiszpańskiego "Ahora Espanol" emitowanego w TVP Bydgoszcz. Autor książki dla osób uczących się języka hiszpańskiego "24 Horas: para estudiantes de espanol".


Fojutowska Magdalena wychowanie przedszkolne / logopeda / wychowawca świetlicy

Magister pedagogiki - specjalność logopedia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz licencjat na kierunku pedagogika specjalna - specjalność resocjalizacja. Absolwentka Studiów Podyplomowych Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, UMK Toruń.


Goc Przemysław wychowanie fizyczne

Licencjat Wychowania Fizycznego Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku - specjalność nauczycielska, specjalność dodatkowa - gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna i odnowa biologiczna. Trener piłki nożnej z licencją "UEFA B" uprawniającą do prowadzenia zespołów młodzieżowych we wszystkich kategoriach wiekowych; na co dzień prowadzi treningi w akademii piłkarskiej "Młodzieżowa Akademia Footballu" w Toruniu ( Akademia TKP Elana Toruń ).  Od 2016 roku uczestniczy w projekcie "PRZEDSZKOLA ELANY" - trener prowadzący zajęcia z piłki nożnej, mobilnie w toruńskich przedszkolach z najmłodszymi adeptami piłki nożnej.


Grecka-Mycio Anita historia

Nauczyciel dyplomowany, mgr historii, specjalność archiwistyczna, ukończyła Studium Pedagogiczne na UMK oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, absolwentka Studiów Podyplomowych w zakresie Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej na UMK. Ma doświadczenie w pracy z dzieckiem zdolnym (laureaci i finaliści konkursów historycznych) i o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jest członkiem Komisji Młodzieżowej i Komisji Ochrony Przyrody PTTK, organizuje rajdy i wycieczki turystyczno-krajoznawcze. Jest wieloletnim nauczycielem i wychowawcą dzieci w szkole podstawowej w klasach IV-VI. W pracy z uczniami wykorzystuje aktywizujące metody nauczania. 


Hoogslag Mark język angielski dodatkowy native speaker języka angielskiego

Jasieniecka Kornelia edukacja przedszkolna / wychowawca świetlicy

Absolwentka pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz pedagogiki specjalnej. Już jako dziecko wiedziała, że chce zostać nauczycielką. Jej pasją są motocykle. Stara się ciągle rozwijać zawodowo i prywatnie. W wolnej chwili lubi obejrzeć dobry film lub pójść na rower, rolki czy basen. Spontaniczna, wesoła, z pozytywnym nastawieniem do świata. Uważa, że warto jest wspierać dzieci w rozwoju samodzielności już od najmłodszych lat. Dzięki pracy z dziećmi łączy swoje zainteresowania oraz umiejętności spełniając tym samym swoje marzenia.


Kamińska Iwona nauczanie wczesnoszkolne

magister pedagogiki, specjalność nauczanie zintegrowane; Studia Podyplomowe Logopedia;


Kapche Jessica język angielski dodatkowy native speaker języka angielskiego

Kłosiewicz Zygfryd zajęcia komputerowe

mgr matematyki; nauczyciel dyplomowany; doświadczenie w nauczaniu przedmiotów informatycznych oraz matematyki w zakresie szkoły podstawowej, liceum i szkoły wyższej;

[więcej]

opiekun laureatów  konkursów matematycznych - Kangurek oraz Ligii Zadaniowej;


Kurek Aneta język francuski

Posiadany tytuł: magister. Nauczyciel języka francuskiego w szkole podstawowej oraz lektor w Stowarzyszeniu Alliance Française. Animatorka językowych warsztatów ekologicznych i cywilizacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz kreatywnych warsztatów języka francuskiego. Studiowała język francuski w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych oraz filologię romańską na UMK o specjalności nauczycielskiej. Studia i staż na zagranicznych uczelniach w Université Aix-Marseille oraz w Université Blaise-Pascal w Clermont-Ferrand. Studentka studiów podyplomowych z nauczania plastyki i techniki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Działa w Stowarzyszeniu Nauczycieli Języka Francuskiego PROF-EUROPE. Zainteresowania: metodyka nauczania języków obcych. Zwolenniczka kreatywnego nauczania metodą warsztatową poprzez ruch i działanie. Uczestniczka licznych warsztatów metodycznych dla nauczycieli języka francuskiego w zakresie aktywizacji językowej uczniów. Poza godzinami pracy pracuje jako tłumacz- wolontariusz w Stowarzyszeniu Ruch MAITRI.


Lesisz - Wojciechowska Maria język angielski / język francuski

magister filologii angielskiej UMK, licencjat język angielski, specjalność nauczycielska WSP w Bydgoszczy; magister filologii romańskiej UMK;

[więcej]

egzaminator języka angielskiego (TOEIC, TOEIC Bridge, TOEFL) i języka francuskiego (TFI); Uniwersytet Warszawski - Interdyscyplinarne Podyplomowe Studium Kształcenia Tłumaczy; 2003 - 2004 Uniwersytet w Nantes, Lettres Modernes (Maitrise, IV rok studiów)


Lewandowska Sylwia matematyka

magister  matematyki (Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego); Studium  Informatyczne Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego;  Studia Podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogiki UMK Toruń; Studia Podyplomowe w zakresie Wychowania do życia w rodzinie i wychowania seksualnego Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku; nauczyciel mianowany z doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą; autoryzowany trener  Szkoły Pamięci Wojakowskich w Bydgoszczy; egzaminator  gimnazjalny OKE w Gdańsku; kurator społeczny Sądu Rejonowego w Toruniu;


Nalaskowska Agnieszka edukacja wczesnoszkolna / wychowanie przedszkolne / pedagog

Nauczyciel wychowawca grupy przedszkolnej - pedagog - terapeuta. Nauczyciel kontraktowy w trakcie stażu na nauczyciela mianowanego, absolwentka studiów magisterskich Wydziału Pedagogiki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu o specjalności pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, a ponadto absolwentka  Podyplomowego Studium Edukacji Dorosłych w Toruniu, Podyplomowych Studiów Edukacji Przedszkolnej na UMK, Podyplomowych Studiów Pedagogiki Korekcyjno – Kompensacyjnej na UMK w Toruniu oraz  Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia. Zdobyła dzięki temu specjalistyczne kwalifikacje do pracy pedagogicznej zarówno z dorosłymi, jak  i  z dziećmi wykazującymi specjalne potrzeby edukacyjne. Specjalizuje się w terapii indywidualnej dzieci, pomagając im w harmonijnym rozwoju psychomotorycznym i emocjonalnym. W swojej pracy wykorzystuje Metodę Dobrego Startu, Metodę Ruchu Rozwijającego, elementy terapii polisensorycznej, Metodę Wzmocnień Pozytywnych oraz elementy rytmizacji i muzykoterapii.

[więcej]

Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu edukacji, min. Radzenie sobie z trudnym zachowaniem uczniów,  Oswoić nadpobudliwość – praca z dzieckiem nadpobudliwym, Efektywna komunikacja w przedszkolu, Roztańczone, rozśpiewane, rozbawione przedszkole, Prawo dla nauczycieli, Ruch – muzyka. Dla każdego coś miłego.


Tulisz-Skórzyńska Aneta edukacja plastyczna

absolwentka wychowania plastycznego Wydziału Sztuk Pięknych UMK Toruń oraz scenografii na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a także nauczania początkowego Studium Nauczycielskiego w Toruniu. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy teatralnej, jako plastyk i kierownik pracowni teatralnych Teatru Baj Pomorski, a także jako aktor - lalkarz Teatru Lalek Zaczarowany Świat w Toruniu. Obecnie realizuje własne scenografie teatralne, projektuje kostiumy, lalki i dekoracje, prowadzi też warsztaty plastyczno-teatralne.


Walichniewicz Dariusz muzyka
Magister wychowania muzycznego WSP w Bydgoszczy oraz  Podyplomowego Studium Zdolności i Twórczości przy UMK w Toruniu. Absolwent Szkoły Muzycznej I stopnia w klasie fortepianu i Szkoły Muzycznej II stopnia w klasie trąbki.

Witczak Małgorzata edukacja wczesnoszkolna

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z 12 letnim stażem pracy z dziećmi. Terapeuta zajęciowy, absolwentka pedagogiki i studentka studiów podyplomowych logopedii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła wiele warsztatów umuzykalniających. Dwie pasje - muzyka i teatr - wzbogacają jej warsztat dydaktyczno - wychowawczy.


 
 

Pracownicy pedagogiczni - kadra uzupełniająca:

 
 

 

Znalezione obrazy dla zapytania wielkanoc grafika

Wesołych Świąt Wielkiej Nocy, Smacznej Pisanki oraz Mokrego Dyngusa 

życzą Dorota i Jacek Dąbrowscy
 wraz z Pracownikami Szkoły

Jednocześnie informujemy, iż w dniach od 24.03.2016. do 29.03.2016. szkoła będzie nieczynna.
W pilnych sprawach prosimy o kontakt na telefon: 604 117 337.

 

 

 Z dumą pragniemy poinformować, iż

w Ogólnopolskim Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasisty

przeprowadzonym przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON

nasza Szkoła zajęła

trzecie miejsce

w województwie kujawsko - pomorskim.

 

 

Niech ten wyjątkowy czas będzie wolny od trosk i pośpiechu,
przyniesie spokój i szczęście.
Z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku
życzymy Państwu
optymizmu, radości i spełnienia marzeń.

Dorota i Jacek Dąbrowscy

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.