kadra dydaktyczna

Dane dotyczące kwalifikacji dyrektora i pracowników pedagogicznych przewidzianych do zatrudnienia w szkole:

Dyrektor Szkoły - mgr Dorota Dąbrowska, filologia polska, specjalność nauczycielska.

Zastępca Dyrektora – mgr Jacek Dąbrowski, filologia angielska UMK 1997, lic. w zakresie nauczania języka angielskiego, Kolegium Języków Obcych UAM, Poznań 1995.

 

nauczyciel przedmiot kwalifikacje
Chrapkowska Joanna przyroda,
biologia

Magister biologii - specjalność biologia środowiskowa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kwalifikacje pedagogiczne uzyskane w Studium Pedagogicznym UMK. Ukończony kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli przedmiotu Przyroda. Od kilku lat pracuje z dziećmi i młodzieżą prowadząc zajęcia i warsztaty biologiczne.


Dajerling Dominik religia

Magister teologii o specjalności katechetyczno-pastoralnej, absolwent UMK w Toruniu; absolwent Studiów Podyplomowych z zakresu Informatyki i technologii informacyjnej w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Nauczyciel mianowany, Zainteresowania: podróże rowerowe i sport.


Dąbrowska Dorota język polski / edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

magister filologii polskiej, specjalność nauczycielska (UMK w Toruniu); absolwentka Studiów Podyplomowych Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, UMK Toruń; absolwentka Studiów Podyplomowych Public Relations, Zarządzania Finansami i Marketingu, Executive MBA; certyfikowany PM. Wykładowca akademicki, trener biznesu w zakresie: komunikacji społecznej, budowania zespołów, autoprezentacji i wystąpień publicznych, redagowania pism. Autorka programów i materiałów szkoleniowych z zakresu komunikacji i zarządzania projektami. Wieloletni redaktor Rocznika Informacyjnego WSB w Toruniu. Pasjonatka nauczania warsztatowego, metodyki zabawy i nauczania przez doświadczanie.


Dąbrowski Jacek język angielski

magister filologii angielskiej UMK 1997; licencjat w zakresie nauczania języka angielskiego Kolegium Języków Obcych UAM w Poznaniu 1995;

[więcej]

tłumacz przysięgły języka angielskiego; wieloletni nauczyciel, lektor, wykładowca języka angielskiego w szkołach policealnych Towarzystwa Edukacji Bankowej SA,  III LO w Toruniu oraz kursach specjalistycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych;


Diez Galan Ramon język hiszpański

Native języka hiszpańskiego. Od kilku lat prowadzi zajęcia z grupami dzieci i dorosłych j w toruńskich szkołach językowych. Aktor w programie edukacyjnym języka hiszpańskiego "Ahora Espanol" emitowanego w TVP Bydgoszcz. Autor książki dla osób uczących się języka hiszpańskiego "24 Horas: para estudiantes de espanol".


Fojutowska Magdalena wychowanie przedszkolne / logopeda / wychowawca świetlicy

Magister pedagogiki - specjalność logopedia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz licencjat na kierunku pedagogika specjalna - specjalność resocjalizacja. Absolwentka Studiów Podyplomowych Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, UMK Toruń.


Goc Przemysław wychowanie fizyczne

Licencjat Wychowania Fizycznego Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku - specjalność nauczycielska, specjalność dodatkowa - gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna i odnowa biologiczna. Trener piłki nożnej z licencją "UEFA B" uprawniającą do prowadzenia zespołów młodzieżowych we wszystkich kategoriach wiekowych; na co dzień prowadzi treningi w akademii piłkarskiej "Młodzieżowa Akademia Footballu" w Toruniu ( Akademia TKP Elana Toruń ).  Od 2016 roku uczestniczy w projekcie "PRZEDSZKOLA ELANY" - trener prowadzący zajęcia z piłki nożnej, mobilnie w toruńskich przedszkolach z najmłodszymi adeptami piłki nożnej.


Grecka-Mycio Anita historia

Nauczyciel dyplomowany, mgr historii, specjalność archiwistyczna, ukończyła Studium Pedagogiczne na UMK oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, absolwentka Studiów Podyplomowych w zakresie Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej na UMK. Ma doświadczenie w pracy z dzieckiem zdolnym (laureaci i finaliści konkursów historycznych) i o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jest członkiem Komisji Młodzieżowej i Komisji Ochrony Przyrody PTTK, organizuje rajdy i wycieczki turystyczno-krajoznawcze. Jest wieloletnim nauczycielem i wychowawcą dzieci w szkole podstawowej w klasach IV-VI. W pracy z uczniami wykorzystuje aktywizujące metody nauczania. 


Grudzińska Ewa technika,
plastyka
nauczyciel dyplomowany, mgr sztuki - absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych UMK Toruń, kierunek artystyczno-pedagogiczny w zakresie plastyki intermedialnej i wychowania plastycznego oraz studiów podyplomowych w zakresie Techniki.

Jasieniecka Kornelia edukacja przedszkolna / wychowawca świetlicy

Absolwentka pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz pedagogiki specjalnej. Już jako dziecko wiedziała, że chce zostać nauczycielką. Jej pasją są motocykle. Stara się ciągle rozwijać zawodowo i prywatnie. W wolnej chwili lubi obejrzeć dobry film lub pójść na rower, rolki czy basen. Spontaniczna, wesoła, z pozytywnym nastawieniem do świata. Uważa, że warto jest wspierać dzieci w rozwoju samodzielności już od najmłodszych lat. Dzięki pracy z dziećmi łączy swoje zainteresowania oraz umiejętności spełniając tym samym swoje marzenia.


Kamińska Iwona nauczanie wczesnoszkolne

magister pedagogiki, specjalność nauczanie zintegrowane; Studia Podyplomowe Logopedia;


Kapche Jessica język angielski dodatkowy native speaker języka angielskiego

Kłosiewicz Zygfryd zajęcia komputerowe

mgr matematyki; nauczyciel dyplomowany; doświadczenie w nauczaniu przedmiotów informatycznych oraz matematyki w zakresie szkoły podstawowej, liceum i szkoły wyższej;

[więcej]

opiekun laureatów  konkursów matematycznych - Kangurek oraz Ligii Zadaniowej;


Kurek Aneta język francuski

Posiadany tytuł: magister. Nauczyciel języka francuskiego w szkole podstawowej oraz lektor w Stowarzyszeniu Alliance Française. Animatorka językowych warsztatów ekologicznych i cywilizacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz kreatywnych warsztatów języka francuskiego. Studiowała język francuski w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych oraz filologię romańską na UMK o specjalności nauczycielskiej. Studia i staż na zagranicznych uczelniach w Université Aix-Marseille oraz w Université Blaise-Pascal w Clermont-Ferrand. Studentka studiów podyplomowych z nauczania plastyki i techniki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Działa w Stowarzyszeniu Nauczycieli Języka Francuskiego PROF-EUROPE. Zainteresowania: metodyka nauczania języków obcych. Zwolenniczka kreatywnego nauczania metodą warsztatową poprzez ruch i działanie. Uczestniczka licznych warsztatów metodycznych dla nauczycieli języka francuskiego w zakresie aktywizacji językowej uczniów. Poza godzinami pracy pracuje jako tłumacz- wolontariusz w Stowarzyszeniu Ruch MAITRI.


Lesisz - Wojciechowska Maria język angielski / język francuski

magister filologii angielskiej UMK, licencjat język angielski, specjalność nauczycielska WSP w Bydgoszczy; magister filologii romańskiej UMK;

[więcej]

egzaminator języka angielskiego (TOEIC, TOEIC Bridge, TOEFL) i języka francuskiego (TFI); Uniwersytet Warszawski - Interdyscyplinarne Podyplomowe Studium Kształcenia Tłumaczy; 2003 - 2004 Uniwersytet w Nantes, Lettres Modernes (Maitrise, IV rok studiów)


Lubiszewska Anna matematyka Magister matematyki, specjalność nauczanie matematyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Licencjat z tego samego kierunku (UMK w Toruniu). Zainteresowania: behawiorystyka i dietetyka kotów.

Mitrović Maja język angielski nauczyciel mianowany języka angielskiego, absolwent Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych UG oraz krajowych i zagranicznych kursów metodycznych, m.in. w Brighton/ UK, a także studiów magisterskich UMK - doświadczony nauczyciel angielskiego i organizator szkolnych konkursów językowych.

Nalaskowska Agnieszka edukacja wczesnoszkolna / wychowanie przedszkolne / pedagog

Nauczyciel wychowawca grupy przedszkolnej - pedagog - terapeuta. Nauczyciel mianowany, absolwentka studiów magisterskich Wydziału Pedagogiki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu o specjalności pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, a ponadto absolwentka  Podyplomowego Studium Edukacji Dorosłych w Toruniu, Podyplomowych Studiów Edukacji Przedszkolnej na UMK, Podyplomowych Studiów Pedagogiki Korekcyjno – Kompensacyjnej na UMK w Toruniu oraz  Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia. Zdobyła dzięki temu specjalistyczne kwalifikacje do pracy pedagogicznej zarówno z dorosłymi, jak  i  z dziećmi wykazującymi specjalne potrzeby edukacyjne. Specjalizuje się w terapii indywidualnej dzieci, pomagając im w harmonijnym rozwoju psychomotorycznym i emocjonalnym. W swojej pracy wykorzystuje Metodę Dobrego Startu, Metodę Ruchu Rozwijającego, elementy terapii polisensorycznej, Metodę Wzmocnień Pozytywnych oraz elementy rytmizacji i muzykoterapii.

[więcej]

Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu edukacji, min. Radzenie sobie z trudnym zachowaniem uczniów,  Oswoić nadpobudliwość – praca z dzieckiem nadpobudliwym, Efektywna komunikacja w przedszkolu, Roztańczone, rozśpiewane, rozbawione przedszkole, Prawo dla nauczycieli, Ruch – muzyka. Dla każdego coś miłego.


Radwańska Monika geografia,
edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
doświadczony nauczyciel i wykładowca akademicki w zakresie geografii, turystyki i podstaw statystyki, doktor nauk o ziemi – geografia UMK Toruń Wydział Nauk o Ziemii, absolwentka Studiów Podyplomowych UMK w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, członek Komisji Jury Komitetu Okręgowego w Toruniu Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej szczebla wojewódzkiego. Pasjonatka nauczania dzieci i pieszych górskich wędrówek.

Sikorowska Wioleta świetlica,
plastyka
Magister pedagogiki resocjalizacyjnej w WSP TWP, w Warszawie oraz licencjat na kierunku pedagogika społeczna- specjalność opiekuńczo- wychowawcza w PWSZ, w Białej Podlaskiej. Posiada kurs kwalifikacyjny: Sztuka,który został uzyskany, w CKK, w Bydgoszczy. Studentka studiów podyplomowych- pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w WSNoZ, w Toruniu. Zainteresowania: kulinaria ( głównie pieczenie ciast i ciasteczek) i sport ( jazda na rolkach, trikkku i rowerze).

Tokarska Katarzyna język polski mgr filologii polskiej UMK, specjalność nauczycielska, specjalizacja krytycznoliteracka, ukończone studia podyplomowe Nauczanie Języka Polskiego jako Obcego, UMK – nauczyciel i lektor języka polskiego z bogatym doświadczeniem zawodowym i wielką pasją do nauczania, chce przekazywać młodym ludziom nie tylko wiedzę na temat gramatyki języka polskiego, ale także polskiej kultury i tożsamości. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu amatorskich grup teatralnych.

Tulisz-Skórzyńska Aneta edukacja plastyczna

absolwentka wychowania plastycznego Wydziału Sztuk Pięknych UMK Toruń oraz scenografii na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a także nauczania początkowego Studium Nauczycielskiego w Toruniu. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy teatralnej, jako plastyk i kierownik pracowni teatralnych Teatru Baj Pomorski, a także jako aktor - lalkarz Teatru Lalek Zaczarowany Świat w Toruniu. Obecnie realizuje własne scenografie teatralne, projektuje kostiumy, lalki i dekoracje, prowadzi też warsztaty plastyczno-teatralne.


Walichniewicz Dariusz muzyka
Magister wychowania muzycznego WSP w Bydgoszczy oraz  Podyplomowego Studium Zdolności i Twórczości przy UMK w Toruniu. Absolwent Szkoły Muzycznej I stopnia w klasie fortepianu i Szkoły Muzycznej II stopnia w klasie trąbki.

Witczak Małgorzata edukacja wczesnoszkolna

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z 12 letnim stażem pracy z dziećmi. Terapeuta zajęciowy, absolwentka pedagogiki i studentka studiów podyplomowych logopedii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła wiele warsztatów umuzykalniających. Dwie pasje - muzyka i teatr - wzbogacają jej warsztat dydaktyczno - wychowawczy.


Zalewska Małgorzata etyka doświadczony nauczyciel etyki, z bogatym doświadczeniem w pracy z dziećmi, absolwentka Studium Pedagogicznego oraz filozofii ze specjalizacją etyka na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, edukator Edukacji Globalnej, redaktorka w Etyka w Szkole i publicystka w Niecodzienniku Etycznym

 
 

Pracownicy pedagogiczni - kadra uzupełniająca:

 
 

 

Znalezione obrazy dla zapytania wielkanoc grafika

Wesołych Świąt Wielkiej Nocy, Smacznej Pisanki oraz Mokrego Dyngusa 

życzą Dorota i Jacek Dąbrowscy
 wraz z Pracownikami Szkoły

Jednocześnie informujemy, iż w dniach od 24.03.2016. do 29.03.2016. szkoła będzie nieczynna.
W pilnych sprawach prosimy o kontakt na telefon: 604 117 337.

 

 

 Z dumą pragniemy poinformować, iż

w Ogólnopolskim Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasisty

przeprowadzonym przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON

nasza Szkoła zajęła

trzecie miejsce

w województwie kujawsko - pomorskim.

 

 

Niech ten wyjątkowy czas będzie wolny od trosk i pośpiechu,
przyniesie spokój i szczęście.
Z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku
życzymy Państwu
optymizmu, radości i spełnienia marzeń.

Dorota i Jacek Dąbrowscy

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.