kadra dydaktyczna

Dane dotyczące kwalifikacji dyrektora i pracowników pedagogicznych przewidzianych do zatrudnienia w szkole:

Dyrektor Szkoły - mgr Dorota Dąbrowska, filologia polska, specjalność nauczycielska.

Zastępca Dyrektora – mgr Jacek Dąbrowski, filologia angielska UMK 1997, lic. w zakresie nauczania języka angielskiego, Kolegium Języków Obcych UAM, Poznań 1995.

 

nauczyciel przedmiot kwalifikacje
Chudzik Violetta język angielski Absolwentka Publicznego Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu, specjalność język angielski; absolwentka Studiów Podyplomowych Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej UMK w Toruniu oraz Studium Pedagogicznego - nauczanie przedmiotów z zakresu prawa i administracji. Wykształcenie wyższe magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji UMK. Posiada doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego różnych grup wiekowych.

Chrapkowska Joanna przyroda

Magister biologii - specjalność biologia środowiskowa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kwalifikacje pedagogiczne uzyskane w Studium Pedagogicznym UMK. Ukończony kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli przedmiotu Przyroda. Od kilku lat pracuje z dziećmi i młodzieżą prowadząc zajęcia i warsztaty biologiczne.


Dajerling Dominik religia

Magister teologii o specjalności katechetyczno-pastoralnej, absolwent UMK w Toruniu; absolwent Studiów Podyplomowych z zakresu Informatyki i technologii informacyjnej w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Nauczyciel mianowany, Zainteresowania: podróże rowerowe i sport.


Dąbrowska Dorota język polski / edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

magister filologii polskiej, specjalność nauczycielska (UMK w Toruniu); absolwentka Studiów Podyplomowych Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, UMK Toruń; absolwentka Studiów Podyplomowych Public Relations, Zarządzania Finansami i Marketingu, Executive MBA; certyfikowany PM. Wykładowca akademicki, trener biznesu w zakresie: komunikacji społecznej, budowania zespołów, autoprezentacji i wystąpień publicznych, redagowania pism. Autorka programów i materiałów szkoleniowych z zakresu komunikacji i zarządzania projektami. Wieloletni redaktor Rocznika Informacyjnego WSB w Toruniu. Pasjonatka nauczania warsztatowego, metodyki zabawy i nauczania przez doświadczanie.


Dąbrowski Jacek język angielski

magister filologii angielskiej UMK 1997; licencjat w zakresie nauczania języka angielskiego Kolegium Języków Obcych UAM w Poznaniu 1995;

[więcej]

tłumacz przysięgły języka angielskiego; wieloletni nauczyciel, lektor, wykładowca języka angielskiego w szkołach policealnych Towarzystwa Edukacji Bankowej SA,  III LO w Toruniu oraz kursach specjalistycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych;


Fiałkowska Ewa zajęcia techniczne

Ukończyła studia z tytułem magistra sztuki na UMK w Toruniu Wydział Sztuk Pięknych na kierunku edukacja artystyczna. Przez pięć lat uczyła plastyki w Zespole Szkół nr 2 w Turznie; realizowała autorskie warsztaty w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Od dwóch lat prowadzi autorskie zajęcia kreatywnego projektowania i stylizacji dla dzieci i młodzieży. Obecnie nauczycielka zajęć artystycznych i zajęć technicznych.


Fojutowska Magdalena wychowanie przedszkolne / logopeda / wychowawca świetlicy

Magister pedagogiki - specjalność logopedia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz licencjat na kierunku pedagogika specjalna - specjalność resocjalizacja. Absolwentka Studiów Podyplomowych Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, UMK Toruń.


Grecka-Mycio Anita historia

Nauczyciel dyplomowany, mgr historii, specjalność archiwistyczna, ukończyła Studium Pedagogiczne na UMK oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, absolwentka Studiów Podyplomowych w zakresie Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej na UMK. Ma doświadczenie w pracy z dzieckiem zdolnym (laureaci i finaliści konkursów historycznych) i o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jest członkiem Komisji Młodzieżowej i Komisji Ochrony Przyrody PTTK, organizuje rajdy i wycieczki turystyczno-krajoznawcze. Jest wieloletnim nauczycielem i wychowawcą dzieci w szkole podstawowej w klasach IV-VI. W pracy z uczniami wykorzystuje aktywizujące metody nauczania. 


Jarczyńska Agnieszka edukacja wczesnoszkolna

Z wykształcenia jestem pedagogiem, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Jestem też certyfikowanym trenerem biznesu, moje działania w tym kierunku obejmują m.in. rozwój osobisty, motywację, wyznaczanie i osiąganie celów oraz kreatywność. Moje pasje to, z jednej strony, poznawanie nowych nurtów edukacji, wychowania i psychologii, takich jak rodzicielstwo bliskości, porozumienie bez przemocy, pedagogika Montesorii, metoda planu daltońskiego, NLP, 7 habbits of happy kids i wiele innych . Z drugiej strony w wolnym czasie jeżdżę z moim psem w psich zaprzęgach, co daje mi ogromne poczucie wolności i sprawia wielką radość.


Jasieniecka Kornelia edukacja przedszkolna / wychowawca świetlicy

Absolwentka pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz pedagogiki specjalnej. Już jako dziecko wiedziała, że chce zostać nauczycielką. Jej pasją są motocykle. Stara się ciągle rozwijać zawodowo i prywatnie. W wolnej chwili lubi obejrzeć dobry film lub pójść na rower, rolki czy basen. Spontaniczna, wesoła, z pozytywnym nastawieniem do świata. Uważa, że warto jest wspierać dzieci w rozwoju samodzielności już od najmłodszych lat. Dzięki pracy z dziećmi łączy swoje zainteresowania oraz umiejętności spełniając tym samym swoje marzenia.


Kacprzyk Ewelina język angielski

Absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Kolegium Nauczycielskiego w Płocku. Swej największej pasji – nauczania dzieci i młodzieży uczyła się w jednej z wiodących szkół językowych w Toruniu. Jako wieczna optymistka wierzy, iż każde dziecko odpowiednio nauczane ma predyspozycje do nauki języków obcych. Kocha zwierzęta i kiedyś będzie miała gromadę psów.


Kamińska Iwona nauczanie wczesnoszkolne

magister pedagogiki, specjalność nauczanie zintegrowane; Studia Podyplomowe Logopedia;


Kłosiewicz Zygfryd zajęcia komputerowe

mgr matematyki; nauczyciel dyplomowany; doświadczenie w nauczaniu przedmiotów informatycznych oraz matematyki w zakresie szkoły podstawowej, liceum i szkoły wyższej;

[więcej]

opiekun laureatów  konkursów matematycznych - Kangurek oraz Ligii Zadaniowej;


Kamiński Jacek edukacja plastyczna

Dyplom na Wydziale Sztuk Pięknych w Zakładzie Malarstwa UMK w Toruniu w 1997 roku z uprawnieniami pedagogicznymi. Do 2012 roku działalność artystyczna, równolegle do niej działalność edukacyjna dla różnych grup wiekowych, zarówno w szkołach jak i działalność indywidualna. Współzałożyciel Fundacji Rozwoju i Aktywności Twórczej w Toruniu. Od 2014 roku nauczyciel rysunku i malarstwa w Ogólnokształcącej Szkole Sztuk Pięknych w Golubiu-Dobrzyniu. Od 2012 roku prowadzi zajęcia plastyczne w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu. W 2015 roku otrzymał dyplom ukończenia specjalistycznego kursu pedagogicznego dla nauczycieli szkół artystycznych, prowadzonych przez MENSA w Warszawie.


Lesisz - Wojciechowska Maria język angielski / język francuski

magister filologii angielskiej UMK, licencjat język angielski, specjalność nauczycielska WSP w Bydgoszczy; magister filologii romańskiej UMK;

[więcej]

egzaminator języka angielskiego (TOEIC, TOEIC Bridge, TOEFL) i języka francuskiego (TFI); Uniwersytet Warszawski - Interdyscyplinarne Podyplomowe Studium Kształcenia Tłumaczy; 2003 - 2004 Uniwersytet w Nantes, Lettres Modernes (Maitrise, IV rok studiów)


Lewandowska Sylwia matematyka

magister  matematyki (Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego); Studium  Informatyczne Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego;  Studia Podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogiki UMK Toruń; Studia Podyplomowe w zakresie Wychowania do życia w rodzinie i wychowania seksualnego Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku; nauczyciel mianowany z doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą; autoryzowany trener  Szkoły Pamięci Wojakowskich w Bydgoszczy; egzaminator  gimnazjalny OKE w Gdańsku; kurator społeczny Sądu Rejonowego w Toruniu;


Nalaskowska Agnieszka edukacja wczesnoszkolna / wychowanie przedszkolne / pedagog

Nauczyciel wychowawca grupy przedszkolnej - pedagog - terapeuta. Nauczyciel kontraktowy w trakcie stażu na nauczyciela mianowanego, absolwentka studiów magisterskich Wydziału Pedagogiki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu o specjalności pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, a ponadto absolwentka  Podyplomowego Studium Edukacji Dorosłych w Toruniu, Podyplomowych Studiów Edukacji Przedszkolnej na UMK, Podyplomowych Studiów Pedagogiki Korekcyjno – Kompensacyjnej na UMK w Toruniu oraz  Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia. Zdobyła dzięki temu specjalistyczne kwalifikacje do pracy pedagogicznej zarówno z dorosłymi, jak  i  z dziećmi wykazującymi specjalne potrzeby edukacyjne. Specjalizuje się w terapii indywidualnej dzieci, pomagając im w harmonijnym rozwoju psychomotorycznym i emocjonalnym. W swojej pracy wykorzystuje Metodę Dobrego Startu, Metodę Ruchu Rozwijającego, elementy terapii polisensorycznej, Metodę Wzmocnień Pozytywnych oraz elementy rytmizacji i muzykoterapii.

[więcej]

Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu edukacji, min. Radzenie sobie z trudnym zachowaniem uczniów,  Oswoić nadpobudliwość – praca z dzieckiem nadpobudliwym, Efektywna komunikacja w przedszkolu, Roztańczone, rozśpiewane, rozbawione przedszkole, Prawo dla nauczycieli, Ruch – muzyka. Dla każdego coś miłego.


Szczytniewska Anna język hiszpański

wykształcenie wyższe licencjackie, kierunek filologia specjalność: nauczanie języka hiszpańskiego, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych/Uniwersytet Warszawski.


Walichniewicz Dariusz muzyka
Magister wychowania muzycznego WSP w Bydgoszczy oraz  Podyplomowego Studium Zdolności i Twórczości przy UMK w Toruniu. Absolwent Szkoły Muzycznej I stopnia w klasie fortepianu i Szkoły Muzycznej II stopnia w klasie trąbki.

Wiśniewska Alicja Język francuski

Nauczyciel języka francuskiego ze stopniem nauczyciela kontraktowego. Ukończyła studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika oraz Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu na kierunku filologia romańska. Udziela się w Stowarzyszeniu Nauczycieli Języka Francuskiego PROF - EUROPE. Uwielbia twórczą pracę z dziećmi, piosenki francuskie z których dzieci moją uczyć się francuskiego i stosowanie metody Total Physical Response (reagowanie całym ciałem). Ma szerokie doświadczenie w nauczaniu nie tylko z dziećmi, ale także z osobami dorosłymi oraz starszymi. Spod swoich skrzydeł wypuściła również wielu laureatów i finalistów konkursów z języka francuskiego. Poza francuskim zakochana w psychologii i archiwistyce z których również ukończyła studia wyższe. Uważa, że jedynym ograniczeniem dziecka jest jego wyobraźnia.


Wronkowski Maciej wychowanie fizyczne

Magister Wychowania Fizycznego, studia ukończył na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - specjalność nauczycielska i specjalność dodatkowa zarządzanie w sporcie i rekreacji. Trener piłki nożnej z licencją "UEFA B" uprawniającą do prowadzenia zespołów młodzieżowych we wszystkich kategoriach wiekowych; na co dzień prowadzi zajęcia w klubie piłkarskim MKS Włókniarz Toruń. Od 2014 roku jest Ratownikiem WOPR posiadającym ukończony kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Kończąc studia licencjackie uzyskał tytuł Instruktora gimnastyki korekcyjnej. Zainteresowania: sport


Zaleśna Agnieszka edukacja wczesnoszkolna / zajęcia taneczne,

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Absolwentka Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury w Ciechanowie, kierunek animator kultury, specjalność taniec; Dwuletniego Kursu Kwalifikacyjnego dla Instruktorów Tańca Współczesnego w Bydgoszczy, specjalność – prowadzenie zespołów dziecięcych i młodzieżowych; Kursu Kwalifikacyjnego Pedagogicznego dla Czynnych Zawodowo Nauczycieli (Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli „Vademecum” w Toruniu). Absolwentka Studiów Podyplomowych w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (WNP UMK w Toruniu).

[więcej]

od 2008r. Klub Garnizonowy w Toruniu - prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży, organizacja imprez oraz koncertów: od 2010r. współpraca z Akademią Walki z Rakiem w Toruniu - prowadzenie zajęć tanecznych; od 2011r. współpraca z zespołem Mała Rewia - prowadzenie warsztatów tanecznych; W 2011r. uzyskane stypendium Miasta Torunia w Dziedzinie Kultury, kategoria: Muzyka; Prowadzone zajęcia, oprócz dominującej formy tańca, są nastawione na rozwijanie inteligencji emocjonalnej, kształtowanie kompetencji społecznych, współpracę w grupie oraz budowanie świadomości własnego ciała. Zajęcia są ukierunkowane na holistyczny rozwój poprzez radosne i twórcze spotkanie w ruchu, tańcu, muzyce i dobrym słowie.


 
 

Pracownicy pedagogiczni - kadra uzupełniająca:

 
 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.